Giống cam chín muộn V2- Nguồn gốc: Là giống cam được Viện Di truyền Nông nghiệp tuyển chọn; Được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận chính theo Quyết định số 2459 QĐ/BNN-TT ngày 24/8/2006 của Bộ Nông nghiệp và PTNT công nhận giống chính thức.
- Đặc điểm: Giống cam V2 có nhiều đặc điểm ưu việt hơn hẳn một số giống cam hiện đang được trồng phổ biến trong nước như: Cây khoẻ, chống chịu sâu bệnh, có khả năng thích ứng rộng đối với các vùng sinh thái khác nhau. Năng suất và chất lượng quả cao, rất ít hạt, chín muộn (đây là giống chín muộn nhất trong các giống cam hiện nay của Việt Nam). Quả có thể bảo quản lâu trên cây và sau thu hoạch, dễ dàng trong bảo quản và vận chuyển.
- Hiệu quả kinh tế: Năm 2014, ngoài thị trường quả cam V2 có giá bán 60.000 - 70.000 đồng/kg.
- Hiện đang được trồng nhiều ở huyện Cao Phong (Hòa Bình), trồng rải rác ở các huyện trồng cam của các tỉnh miền Bắc. 

[Quay lại]Các tin liên quan

GIỐNG TÁO O5

Giống Thanh Long TL5

Giống đào nhập nội ĐMN1

Một số tiến bộ khoa học kỹ thuật thâm canh cây có múi ở các tỉnh miền núi phía Bắc (phần 1)

Giống cam chín sớm CS1

Cam Xã Đoài Cao Phong

Giống cam BH

Giống cây bưởi Đỏ Tân Lạc, Hòa Bình

Giống cây bưởi Da Xanh

Giống cây bưởi Diễn