Bệnh hại

Bệnh chảy gôm

Bệnh chảy gôm (Phytophthora sp.) do nấm Phytophthora citricola Sawada gây nên; hiện tượng điển hình là cây chết nhưng không rụng lá, rụng quả